Overname Babbels locatie Pater Jan Smit door Blosse opvang

In januari 2020 hebben we het nieuws bekend gemaakt dat Blosse opvang de opvanglocatie Pater Jan Smit overneemt van Kinderopvang Babbels (https://www.blosse.nl/nw-25185-7-3754671/nieuws/blosse_neemt_opvang_van_babbels_locatie_pater_jan_smit_over.html?page=9). Het vertrek van Kinderopvang Babbels zal plaatsvinden per 1 januari 2022. Zowel Blosse als Kinderopvang Babbels vinden het erg belangrijk om de overdracht soepel te laten verlopen. We hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten en volop samengewerkt. De collega’s van Kinderopvang Babbels zijn steeds meer een ondersteunde rol gaan spelen in het onderwijs van de Pater Jan Smit. Daarnaast is door het openen van een BSO groep op het speelleerplein opvang nog meer onderdeel geworden van het schoolteam. Hierdoor zijn er voor de kinderen steeds dezelfde gezichten te zien en dit geeft een vertrouwd en veilig gevoel. De kinderen staan hierin centraal. Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven dat het volledige team van Kinderopvang Babbels wat nu werkzaam is bij de Pater Jan Smitschool ook op deze locatie zal blijven. De vaste gezichten die de kinderen en de ouders nu hebben zullen dus blijven. Met deze gedachten zetten we het traject van overname verder en zetten we het belang van de kinderen voorop. 

4519-008_PJS logo-met-slogan-3_fc_coated 4519-008_PJS logo-met-slogan-3_fc_coated