Medewerkers Blosse in actie voor een goede CAO Kinderopvang

Kinderopvang werkt!

Op de locaties van Blosse wordt op donderdag 1 juli actie gevoerd om aandacht te vragen voor de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Kinderopvang. Medewerkers komen in actie tegen de toenemende werkdruk door de regeldruk die wordt opgelegd vanuit de wetgeving.

Een nieuwe CAO voor de kinderopvang is in de maak, er wordt flink onderhandeld tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Vakbond CNV heeft inmiddels een onderhandelaarsakkoord gesloten met de werkgevers, FNV nog niet. De besprekingen voor de nieuwe CAO betreffen de volgende punten: een loonstijging tot 5%, de pensioenpremie, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering, loopbaanontwikkeling en functiedifferentiatie, werkdruk en privé balans, waardering in de vorm van geboorteverlof, stagevergoeding, onkostenvergoeding en vitaliteit, levensfasebudget en eerder stoppen met werken.

We zouden het fijn vinden als je onze pedagogisch medewerkers wilt steunen in deze actie. Bij Blosse zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het zou fijn zijn als de nieuwe CAO en wetgeving daarbij faciliterend is, in plaats van belemmerend. Op veel vlakken lopen we bij Blosse al vooruit op de zaken die nu in de CAO worden aangekaart, zoals het werkverdelingsplan dat op de agenda staat bij de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Maar ook hier geldt: ondersteuning vanuit de overheid zou heel helpend zijn. Laten we gezamenlijk optrekken voor een goed gefaciliteerde kinderopvang waarbij elk kind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Waar uit de werkdruk in de kinderopvang zich in?

Medewerkers in de kinderopvang moeten voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen. Door de eisen opgenomen in de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang (IKK) zijn de pedagogisch medewerkers veel tijd bezig met rapportages en de uitvoering van taken rondom ontwikkelingsgericht werken en het maken van rapportages op terrein van kwaliteit en pedagogiek. Intensief contact met de ouders is hierin tevens noodzakelijk. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker.

Pauzes moeten vooraf exact worden ingepland en pedagogisch medewerkers kunnen hun pauze niet afstemmen op de dynamiek van de dag op hun groep. Ook moet er bij uitval van medewerkers steeds een beroep worden gedaan op een beperkte groep collega’s omdat er eisen zijn aan het aantal verschillende pedagogisch medewerkers dat een kind per week mag zien. Dit leidt tot ingewikkelde knelpunten bij het roosteren. De werk-privé balans staat continu onder spanning omdat er regelmatig extra beschikbaarheid wordt gevraagd.

De werktijd van een pedagogisch medewerker is gebaseerd op het ontwikkelingsgericht werken met de kinderen in de groepen zelf en niet op de niet-direct kindgerichte, niet groepsgebonden werkzaamheden en verplichtingen, terwijl deze een substantieel deel van het werk omvatten. De werkdruk neemt hierdoor toe, pedagogisch medewerkers nemen werk mee naar huis waardoor de balans werk-privé zoek raakt en uiteindelijk haken hierdoor professionele en betrokken pedagogisch medewerkers af. Dit willen we voorkomen. Pedagogisch medewerkers zijn professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij verdienen meer regelvrijheid en ruimte om hun eigen werk en pauze momenten in te vullen. Daar gaan we ons samen hard voor maken!

Blosse wil een aantrekkelijke werkgever zijn in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Daarom staan we ook achter de actie voor minder regeldruk in de CAO. We behouden en trekken graag enthousiaste en capabele professionals aan voor Blosse, zodat we onze missie voor een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding voor de kinderen van 0 tot 12 jaar waar kunnen blijven maken. In de landelijke politiek lobbyen we al jaren voor een kinderopvang als ontwikkelingsinstrument voor kinderen in plaats van alléén een arbeidsmarktinstrument voor werkende ouders. Ook de plannen voor kosteloze kinderopvang voor ouders juichen we van harte toe.

Vakbond FNV heeft opgeroepen tot estafettestaking op 1 juli en een landelijke staking op 8 juli. Het is bij ons niet bekend dat medewerkers van Blosse gebruik zullen maken van hun stakingsrecht. We verwachten dan ook geen gevolgen voor de personele bezetting op de groepen. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan zullen wij ons inzetten voor een veilige en verantwoorde opvang van de kinderen op deze dag.

staking de komeet 1 juli 2021 staking de komeet 1 juli 2021
staking eigenwijs juni 2021 staking eigenwijs juni 2021
spandoek staking klein juni 2021 cao kinderopvang spandoek staking klein juni 2021 cao kinderopvang
staking de paperclip 1 juli 2021 staking de paperclip 1 juli 2021
staking de vlindertuin 1 juli 2021 staking de vlindertuin 1 juli 2021
staking de zonnewijzer 1 juli 2021 staking de zonnewijzer 1 juli 2021
staking de vaart 1 juli 2021 staking de vaart 1 juli 2021
staking eigen wijs 1 juli 2021 staking eigen wijs 1 juli 2021